Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Poniedziałek 02.03.2015

zaawansowane

Adres i kontakt

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14
NIP 615-179-09-77 

 
 

infolinia

* opłata jak za połączenie lokalne

 

telefon: 75 777 0 500

faks:       75 777 0 560

Adres e-mail Urzędu: wrzg@praca.gov.pl

Pośrednictwo Pracy: posrednicy.pracy@pup.zgorzelec.pl

klient_voip

zadzwoń z komputera (połączenie bezpłatne)

 


 KOMUNIKATY
 
 
 

 
W zakładce "Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu"- "Zwrot kosztów przejazdu" znajdują się aktualne zasady i druki obowiązujące w 2015 r.
 

 Ogłoszenie o naborze wniosków:

- o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych;

- o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji;

- o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.

Nabór wniosków od 17.02.2015r. do wyczerpania limitu środków


Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie grupowe "BARMAN - KELNER Z  ELEMENTAMI JĘZYKA NIEMIECKIEGO" (od 23.02.2015r. do 20.03.2015r.) więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie grupowe "KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII" (od 23.02.2015r. do 20.03.2015r.) więcej... 

 Ogłoszenie o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne (od 17.02.2015r. do 20.03.2015r.) więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia więcej... 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia więcej...
 

Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie:

- refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy,

- dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.

Nabór wniosków w okresie od 11.02.2015r. do 10.03.2015r. więcej...


Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (od 09.02.2015r. do 27.02.2015r.) więcej...


ZMIANA ORGANIZACYJNA OBSŁUGI ZAREJESTROWANYCH OSÓB

 Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu więcej...


Zaproszenie do zapoznania z bezpłatnym szkoleniem z zakresu obsługi komputera w ramach projektu ECDL START dla dolnośląskich kadr

Korzystanie z zamieszczonych ofert należy do wyłącznej decyzji osoby zainteresowanej. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w ogłoszeniu.


Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy - projekt realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (kliknij obrazek aby przejść do strony projektu)

projekt_dwup


   Rejestracja przez internet: http://pup.zgorzelec.pl/rejestracja

Zarejestruj się bez oczekiwania w kolejce!
(kliknij plakat aby powiększyć)
 
rejestracja przez internet
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że w trosce o jakość naszych usług wszystkie rozmowy telefoniczne z tut. Urzędem są nagrywane.

    
 

UWAGA !!!
Informujemy, że na mocy art. 63 § 1 i 2 KPA - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Mając powyższe na uwadze:
Urząd będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi, wszelkie pisma kierowane na adres e-mail - nie zawierające nazwiska i imienia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e-mail.


Korespondencję podpisaną certyfikatem kwalifikowanym należy kierować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą  (kliknij logo aby przejść do usługi)
euap
Wytworzył:
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
Udostępnił:
Edyta Kałuża
(2003-07-01 12:40:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Idzik
(2015-02-27 08:02:45)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1804647