Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Czwartek 18.12.2014

zaawansowane

Adres i kontakt

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14
NIP 615-179-09-77 

 
 

infolinia

* opłata jak za połączenie lokalne

 

telefon: 75 777 0 500

faks:       75 777 0 560

Adres e-mail Urzędu: wrzg@praca.gov.pl

Pośrednictwo Pracy: posrednicy.pracy@pup.zgorzelec.pl

klient_voip

zadzwoń z komputera (połączenie bezpłatne)

 


 KOMUNIKATY
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014r.
(wigilia Świąt Bożego Narodzenia)
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu będzie nieczynny.

 
(Dzień wolny od pracy w zamian za święto

przypadające w sobotę 1 listopada 2014r.)

 


Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej od 16 grudnia br.  więcej...


Ogłoszenie o wstrzymaniu naborów na szkolenia indywidualne

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie (nabór od 31.10.2014r. do wyczerpania środków) więcej...

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Na podstawie art. 61t oraz art. 61g ustawy z dnia 14 marca 2014 r. zmieniającej ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 598), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”. Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, BGK dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada br. będą udzielać pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla:

– studentów ostatniego roku studiów;

– poszukujących pracy absolwentów szkół i uczeni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;

– osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy.

 

 

Pożyczkobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie m. in. zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy też rozliczeń finansowych. Wybrani przez BGK pośrednicy udzielać będą również pożyczek dla podmiotów gospodarczych, z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy. Zgodnie z ustawą, kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 20-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie ok. 74 tys. zł), natomiast pożyczka na utworzenie miejsca pracy maksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 22 tys. zł). Podstawową zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie (aktualnie - 0,56% w skali roku) oraz długi okres spłaty - do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału. Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis. Środki na uruchomienie programu pochodzą z Funduszu Pracy. Na lata 2014 – 2016 BGK dysponuje kwotą 120 mln zł, program natomiast będzie realizowany do 2021 roku.

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws; wws.bgk.pl.

 


 Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie z  języka niemieckiego (poziom B1-B2) C&K EDUKACJA s.c.

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie "Dobrze pracować"  Fundacji Cultura Mentis

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi ofertami szkoleniowymi  AST CONSULTING 

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi ofertami szkoleniowymi  AKME CONSULTING ( oferta nr 1, oferta nr 2)

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkolenia spawaczy - Ośrodka Kształcenia Kursowego "2XTAK" więcej..

Korzystanie z zamieszczonych ofert należy do wyłącznej decyzji osoby zainteresowanej. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w ogłoszeniu.


Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych


ZMIANA ORGANIZACYJNA OBSŁUGI ZAREJESTROWANYCH OSÓB

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu więcej...


Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy - projekt realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (kliknij obrazek aby przejść do strony projektu)

projekt_dwup


   Rejestracja przez internet: http://pup.zgorzelec.pl/rejestracja

Zarejestruj się bez oczekiwania w kolejce!
(kliknij plakat aby powiększyć)
 
rejestracja przez internet
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że w trosce o jakość naszych usług wszystkie rozmowy telefoniczne z tut. Urzędem są nagrywane.

    
 

UWAGA !!!
Informujemy, że na mocy art. 63 § 1 i 2 KPA - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Mając powyższe na uwadze:
Urząd będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi, wszelkie pisma kierowane na adres e-mail - nie zawierające nazwiska i imienia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e-mail.


Korespondencję podpisaną certyfikatem kwalifikowanym należy kierować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą  (kliknij logo aby przejść do usługi)
euap
Wytworzył:
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
Udostępnił:
Edyta Kałuża
(2003-07-01 12:40:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Idzik
(2014-12-15 14:04:25)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1747241